Demontaż pojazdów

Upoważnienie do kasacji pojazdu (właściciel lub współwłaściciel pojazdu może upoważnić osobę, która w jego imieniu odda samochód do naszej stacji demontażu).

upoważnienie do kasacji pojazdu

wniosek o wyrejestrowanie pojazdu

Inne

Umowa kupna-sprzedaży pojazdu (wszyscy właściciele i współwłaściciele muszą złożyć podpis na umowie).

umowa kupna-sprzedaży

Do góry

Copyright by PTAKNOG s.c. 2020