Kasacja i demontaż pojazdów

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - SR-III.7221.2.2018.MS

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - SR-III.7221.22.2017.MS

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.), zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - SR-III-2.7221.24.2014.MS

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji: Rozdział 3. Obowiązki właścicieli pojazdów:

Art. 18. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Art. 19. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji lub upoważniona przez niego osoba, przekazując pojazd do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu ..., jest obowiązany okazać:

1) dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

2) dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeżeli była wydana, lub inny dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym;

3) dokument potwierdzający własność w przypadku właściciela pojazdu innego niż wpisany w dowodzie rejestracyjnym.

Art. 20. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest obowiązany w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu.

Do góry

Copyright by PTAKNOG s.c. 2020