Opłata produktowa

Przedsiębiorcy wprowadzający po raz pierwszy do obrotu produkty w opakowaniach i/lub produkty (np. oleje, opony), organizacje odzysku opakowań są obowiązani do sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania oraz wniesienia na rachunek Urzędu Marszałkowskiego należnej opłaty produktowej w przypadku niezapewnienia odzysku, w tym recyklingu odpadów.

Przepisy Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. „o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku „o odpadach” stosuje się do wszystkich opakowań, niezależnie od zastosowanego do ich wykonania materiału, oraz do powstałych z nich odpadów opakowaniowych.
Przepisy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. „o bateriach i akumulatorach” stosuje się do wszystkich rodzajów baterii i akumulatorów produkowanych i wprowadzanych do obrotu, niezależnie od ich kształtu, pojemności, masy, składu materiałowego, sposobu użycia oraz niezależnie od tego, czy stanowią przynależność albo część składową urządzenia lub dodatek do innych produktów.

Wszystkich przedsiębiorców wprowadzających pojazdy obowiązują przepisy regulujące gospodarkę odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi w związku z wprowadzeniem takich odpadów jak:
- oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej;
- oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych;
- mieszanki olejowe do obróbki metali;
- oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych;
- preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu;
- preparaty smarowe przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych;
- opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych;
- opony pneumatyczne z gumy, stosowane w motocyklach i rowerach;
- opony pneumatyczne z gumy, stosowane w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach;
- opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy;
- opony pneumatyczne z gumy, stosowane w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe opony pneumatyczne z gumy;
- opony pneumatyczne, używane.

W naszej ofercie pomoc w rozliczeniu opłat produktowych od 2013 roku (wezwanie z Urzędu Marszałkowskiego) - olej, opony i akumulatory - zaległe sprawozdania, wyliczenie kwoty itd. oraz możliwość podpisania umowy z organizacją odzysku.

Więcej informacji na siec.ptaknog.pl lub pod numerem telefonu 18 441 07 71.

Do góry

Copyright by PTAKNOG s.c. 2020