Uwaga mechanicy, blacharze i lakiernicy samochodowi

Wysokie kary za odpady z pojazdów oraz brak karty odpadów ze stacji demontażu pojazdów!

Bardzo częste kontrole zakładów naprawy samochodowej!

Co zyskam dzięki umowie podpisanej ze Stacją Demontażu Pojazdów PTAKNOG s.c.?

Umowę, gwarantującą realizację pełnego zakresu wymagań nałożonych przez ustawodawcę. Unikniesz kar i mandatów. Profesjonalną pomoc w prawidłowym prowadzeniu ewidencji odpadów.

W jaki sposób legalnie podpisać umowę?

W celu podpisania umowy zapraszamy do naszej siedziby w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 140a. Kontakt telefoniczny +48 601 458 486.

Ile to kosztuje?

rok 190 zł• (netto, przy własnym transporcie)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Art. 5a. Podmiot zajmujący się naprawą pojazdów gospodaruje częściami będącymi odpadami, usuniętymi w trakcie naprawy samochodów osobowych w rozumieniu art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „samochodami osobowymi”, lub przekazuje te części uprawnionemu posiadaczowi odpadów, w tym prowadzącemu stację demontażu, na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.3)).

Do góry

Copyright by PTAKNOG s.c. 2020