Holowanie pojazdów i parking strzeżony.

Usługi holowania pojazdów - transport krajowy.

Parking strzeżony - dla miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

Uchwała nr XXVI/245/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi, umieszczenie pojazdu na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2020.

Uwaga (miasto Nowy Sącz) - opłatę za parking strzeżony i holowanie pojazdu należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Nowego Sącza lub przelewem na konto Urzędu Miasta Nowego Sącza w terminie 7 dni od dnia wydania pojazdu z parkingu.

Uchwała nr 87/X/19 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie Powiatu Nowosądeckiego na koszt właściciela i przechowywania tych pojazdów na wyznaczonych parkingach strzeżonych na 2020 rok.

Uwaga (Powiat Nowosądecki) - opłatę za parking strzeżony i holowanie pojazdu należy wpłacić gotówką na parkingu strzeżonym.

Osobą upoważnią do odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego jest tylko i wyłącznie osoba wskazana w zezwoleniu na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego wydanego przez uprawnioną jednostkę (Komenda Miejska Policji, Komenda Straży Miejskiej, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego itp.).

Do góry

Copyright by PTAKNOG s.c. 2020